Copydan

Aftale om brug af billeder på Arkiv.dk

SLA har på vegne af sine medlemmer indgået en licensaftale med Copydan om betaling for at publicere billeder på Arkiv.dk. Aftalen omfatter også Det Kongelige Bibliotek, Rigsarkivet og landets museer.

Aftalen går i hovedtræk ud på, at arkiverne betaler et beløb pr. billede, der i Arkibas er registreret med status ”Må publiceres”. Copydan sørger derpå for udbetaling til fotografer, der gør krav på deres ophavsret til billederne.

Aftalebestemmelser

Billeder, der offentliggøres, skal publiceres uden ændringer, beskæringer eller manipulationer

Der skal udvises hensynsfuldhed og takt (dvs. ingen personfølsomme billeder)

Billederne skal have vandmærke (det sørger Arkibas automatisk for)

Fotografens navn skal nævnes (hvis det kendes)

Fotografer kan melde sig fra aftalen. Det er arkivernes pligt at sørge for, at de ikke publicere billeder af fotografer, som er udmeldt af aftalen. De udmeldte fotografer kan ses her: copydanbilleder.dk/kunstnere-udenfor-totalaftaler

Aftalen giver kun ret til at publicere billederne på Arkiv.dk

Hvis arkivet ønsker at bruge billederne på egen hjemmeside, eller i trykte publikationer, gælder de sædvanlige ophavsretsbestemmelser. Arkiverne kan dog enkeltvis tegne aftale med Copydan om rettighed til publicering på hjemmeside, men da ordningen både er dyr og kun gælder for visning af få billeder ad gangen, kan den ikke anbefales lokalarkiverne.

 

Betaling

Arkivernes betaling ligger ved aftalens indgåelse på 12 øre pr. billede pr. år. Stykprisen falder, jo flere billeder der samlet er med i aftalen. Betalingen opkræves sammen med Arkibas-licensen.

Antallet af billeder fastlægges ved en optælling på Arkibas i efteråret.

Der skal betales for alle publicerede billeder i Arkibas, også dem, der ikke er omfattet af ophavsret.