Håndtering af arkivalier

Arkivalier skal i princippet bevares for altid. Derfor skal arkiverne sørge for at minimere alle forhold, der kan skade arkivalierne.

  • Brug altid handsker! Hudfedt skader arkivalierne, og samtidig er man sikret mod at få snavs og eventuelle giftige stoffer på fingrene.
  • Fjern metal, tape og plastic fra arkivalierne inden nedpakning (fx papirclips, charteks o.l.)
  • Opbevar arkivalier i syrefri læg og æsker:

Løse arkivalier pakkes i sagslæg (syrefrit papir) og lægges i arkivæsker (syrefri).

Kort og tegninger: Underlag af stift karton (syrefri), i syrefri læg. Vandret opbevaring i skuffer i tegningsskabe.

Fotos: I syrefri kuverter / syrefrit papir. Gerne stående opbevaring i æsker eller hængemapper.

  • Indbundne arkivalier/bøger opbevares stående og gerne tæt (mindsker luftcirkulation mellem bladene) og også gerne i arkivkasser for at beskytte mod snavs og støv.
  • Snavsede eller skadede arkivalier skal behandles, før de pakkes ned med andre arkivalier. Vær opmærksom på ikke at få skadedyr eller skimmelsvamp med ind på magasinet.
  • Arkivalier bør opbevares mørkt. Ved udstilling bør afskærmes for sollys med fx gardiner eller uv-filter. Undgå også lysstofrør og halogenlamper. Max. 50 lux for sårbart materiale, max 150 lux for øvrigt materiale. Foruden lux skal man tage hensyn til eksponeringstid – især ved permanente udstillinger.
  • Træk ikke i papirarkivalier. Der er risiko for at rive papiret itu. Løft i stedet skrøbelige arkivalier ved hjælp af et underlag, fx af syrefri karton eller papir.