Indretning af arkiv

Krav til bygning og lokaler

 • Magasin, læsesal og arbejdslokale skal være separate rum.
 • Ingen mad og drikkevarer i arkivet.

 

 • Langfristet lejeaftale, så arkivet ikke risikerer pludselig at stå uden tag over hovedet.
 • Ingen fugtindtrængning
 • Ikke i kælder
 • Ingen varmeanlæg, fjernvarmerør, vandrør etc. igennem lokalerne
 • Ingen uisolerede loftsrum
 • Hvis arkivet er placeret over stueplan, kontrolleres etagens bæreevne. Arkivalier vejer tungt.
 • Rimelige adgangsveje mellem magasiner og arbejdsrum/læsesal, så arkivalier kan transporteres sikkert (ingen stejle trapper eller udendørs transport mellem bygninger).
 • Korrekt temperatur og luftfugtighed – se mere her: Klimakrav

 

 

Sikring

Arkivet bør sikres mod tyveri og brand.

 • Branddøre, sprinklersystem, gulvafløb med flydeprop, sikringstavler i separat rum, kontrol af elapparater.
 • Aflåste lokaler, tyverialarm.
 • Ventilationssystem skal sikre støv- og forureningsfrit indeklima.