Registrering: Pakning og opstilling

Pakning:

Løse papirer samles i et eller flere læg af syrefrit papir. Husk at fjerne metalclips, plasticcharteks og tape, da det kan skade arkivalierne.

Læg og protokoller samles i syrefri arkivæsker, der mærkes med trykte mærkater eller i hånden.

Små arkivfonde kan samles i samme æske (mærkes tydeligt udenpå, og samles i separate læg indeni.)

Meget store protokoller, der ikke kan være i arkivæskerne, indbindes i syrefrit papir, der mærkes.

Store formater, kort og tegninger opbevares særskilt, fx i tegningsskabe (husk at angive i registreringen).

 

Opstilling:

Arkivæskerne opstilles på magasinreoler efter arkivfondnummer.

Æskerne stilles på den lange side, så er det lettere at tage en æske ud af reolen end hvis æskerne er stablet.