Arkivskaber

Arkivskaberen er den, der er ophav til arkivalierne. Det kan være en person, en forening eller en virksomhed.

Er det fx foreningsprotokoller, så er arkivskaberen lig med foreningen (og altså hverken formanden, kassereren eller giveren, selv om de alle har haft berøring med protokollerne). Er det virksomhedsregnskaber, så er virksomheden arkivskaber (og ikke ejeren eller giveren).

Giveren er altså IKKE nødvendigvis det samme som arkivskaberen – kun i de tilfælde, hvor arkivskaberen selv afleverer sine arkivalier til arkivet.

Vær opmærksom på, at der i en aflevering kan være arkivalier fra flere forskellige arkivskabere.

Og omvendt kan en arkivfond indeholde arkivalier fra flere forskellige givere. Der må nemlig kun oprettes 1 arkivfond for hver arkivskaber. Hvis man får arkivalier ind fra en arkivskaber, der allerede er oprettet en arkivfond for, placeres de nye arkivalier i denne arkivfond.

Relaterede artikler

Har du brug for yderligere hjælp?
Fandt du ikke svar på dit spørgsmål, så kontakt support.
Skriv til support