Bøger, opret

Trykte enkeltudgivelser (bøger og småtryk) registreres særskilt.

  • Start registreringen via fløjmenu i venstre side: Ny registrering >> Trykt materiale: Bøger
  • Begynd med at udfylde stamkortet.

Stamkort

Boeger stamkort

Reg.nr.: Den nye registrering tildeles automatisk en bogstavsignatur og det næste ledige nummer i rækken. Signaturbogstavet kan være forskelligt fra arkiv til arkiv. Læs mere om valg af signatur her: Adm. signatur

Nummeret kan overskrives, hvis man ønsker at anvende et andet, fx hvis bogen allerede er registreret manuelt.

Titel: Skriv bogens titel og evt. undertitel.

Forfatter: Hvis der er en forfatter på bogen, skrives det her. Der er ingen krav til, hvordan det skal skrives. Har udgivelsen ingen forfatter, springes feltet over.

Indhold: Mulighed for at tilføje oplysninger om, hvad bogen handler om.

Bemærkninger: Supplerende information, fx om baggrunden for udgivelsen.

Udgivelsesår: Feltet er obligatorisk og der kan kun stå ét årstal. Hvis udgivelsen ikke er forsynet med udgivelsesår, må man derfor vælge det årstal, man tror kommer tættest på. Brug evt. feltet Bemærkninger til at angive dels at det er et skøn, dels hvilken periode, man formoder udgivelsen er fra (fx 1930-1933 eller 1930’erne).

Afslut stamkortet ved at klikke Gem registrering. Fortsæt derefter med de næste faneblade.

 

Teknik

Boeger teknik

Udgiver: Forlag, institution, forening eller lignende.

Sidetal: Angiv hvor mange sider bogen har

Særnummer: Hvis udgivelsen har en anden identifikation tilknyttet end Arkibas-registreringsnummeret, så kan det angives her. Det kan fx være et nummer fra en tidligere samling, eller et, der har med placeringen at gøre.

Placering: Vælg blandt mulighederne i menuen via pil i højre side af feltet. Arkivet har mulighed for selv at oprette flere valgmuligheder, hvis det er nødvendigt. Se mere her: Placering

Vælg sted: I alle typer registreringer angiver man, hvilket geografisk område (sogn/kommune) registreringen hører hjemme i. Se mere i den generelle vejledning her: Vælg sted

Illustrationer: Afkryds feltet ved at klikke i det, hvis udgivelsen indeholder billeder.

Kildeviser

Hvis udgivelsen er scannet, kan de scannede filer uploades under fanebladet Kildeviser. Dermed vil de blive vist på Arkiv.dk, hvis registreringen publiceres. NB: VÆR OPMÆRKSOM PÅ COPYRIGHT!

Læs mere om kildeviserfunktionen her.

 

Fortsæt registreringen med at udfylde fanebladene i højre side og afslut med Publicering.

Relaterede artikler

Har du brug for yderligere hjælp?
Fandt du ikke svar på dit spørgsmål, så kontakt support.
Skriv til support