Filformater og filnavne

I Arkibas er der mange muligheder for at uploade filer. Det kan både ske i journaler og i registreringer, for hver enkelt indholdslinje eller generelt for hele posten. Her i artiklen kan du læse om, hvilke krav, der er til de filer, som uploades.

Anbefalede fil-formater

I Arkibas anbefaler vi at der kun uploades pdf-filer og billedfiler (jpg eller tiff) afhængig af hvilken registreringstype, der arbejdes med. Vær opmærksom på, at fil, der uploades til systemet, max. må være 100 MB af hensyn til belastning af systemet og hastighed på at hente filer ned igen.

Billedregistreringer og andre registreringer med billeder

I følgende registreringstyper kan der uploades billedfiler, som kan vises på arkiv.dk: enkelte billeder, billedserier, kort, tegninger, plakater og grafik og genstand.

Billeder scannes altid i tiff-format til arkivets egen opbevaring. Til brug på Arkibas kan det være en god idé at lave en jpg-udgave af billedet, da tiff-formatet vil lægge beslag på meget serverplads.

For at billedet kan vises i fuld format i gallerifunktionen skal det være minimum 1.280 pixels i bredden (HD-format: 1.280 x 720). De samme minimumskrav gælder for billeder, som man ønsker at sælge via Mit arkiv.dk.
Kan arkivets billeder ikke åbnes i fuld størrelse i galleriet, så tjek billedets størrelse ved at downloade det fra filfanen og få vist billedets egenskaber. Måske billedet stammer fra Arkibas4, hvor billederne blev komprimeret inden upload og derfor ligger i en meget dårlige opløsning (360 pixels i bredden).

Kildeviseren

I følgende registreringstyper er der tilknyttet en kildeviser, og her kan der kun uploades pdf-filer: arkivfond, enkelte artikler, bøger, aviser og tidsskrifter og emnesamlinger.

Vi anbefaler, at dokumenter scannes som billedfiler og efterfølgende sættes sammen og konverteres til pdf. Er pdf-filerne eller de bagvedliggende billedfiler blevet OCR-scannet (Optical Character Recognition), så bliver ordene i teksten søgbar i Arkibas og på arkiv.dk. Hent vejledning her til, hvordan man konverterer billeder til pdf-filer.

Anbefalede fil-navne

Vi anbefaler at billeder navngives med samme nummer som registreringen – f.eks. B1, B52, b500 etc. I billedserier, kan man med fordel navngive filerne med registreringsnummeret og et løbenr – f.eks. F1-1, F1-2, F1-3 etc. Bemærk, at man ikke kan benytte underscore ( _ ). Systemet accepterer ikke tegnet, og det slettes i forbindelse med upload af filen. Navngives filer på denne måder så er det let at genfinde billedfilerne på computeren eller eksterne harddiske, i modsætning til hvis de navngives med lange beskrivelser, som er svære at koble med en konkret registrering, som f.eks. “Lars Jensen med sin hund foran Slagter Jensen i Algade”.

Vær opmærksom på, at filnavet må max. være 77 tegn langt. Er filnavnet længere, så vil upload fejle.

Relaterede artikler

Har du brug for yderligere hjælp?
Fandt du ikke svar på dit spørgsmål, så kontakt support.
Skriv til support