Relationer

Journalrelation    Registreringsrelation

En registrering skal altid have en henvisning til den eller de journaler, indholdet stammer fra, så man altid kan finde tilbage til giveren. Det gøres ved at oprette en relation mellem registrering og journal.

Man kan også (men behøver ikke) oprette relationer indbyrdes mellem registreringer, der handler om beslægtede emner. Det kan fx være en relation mellem et portræt af en person (billedregistrering) og arkivalier fra denne person (privat-arkivfond). Der kan relateres til alle typer registreringer.

Journalrelation

Relationer angives via fanebladet Relationer i højre side af registreringsvinduet.

Relationer faneblad

  • Klik på Ny journalrelation
  • Skriv nummeret på den journal, der skal relateres til (journalnummer skrives årstal/løbenummer, fx 2015/55).
  • Når journalnummeret er tastet, vises indholdsblokkene fra den pågældende journal. Vælg den linje, der omfatter de ønskede arkivalier.
    OBS – der kan ikke laves relationer til journaler, hvor der ikke er oprettet indholdsblokke.

Relation opret

Særligt for arkivfonde (og emnesager):

I feltet Note angives, hvilke løbenumre relationen omfatter, fx lb.nr. 1-4.
Hvis der senere registreres nye arkivalier i arkivfonden (der kommer fra en anden journal) laves endnu en journalrelation.

På den måde kan man let se, hvilke arkivalier der stammer fra hvilken aflevering.

Relation note

Særligt for billeder (samt kort, plakater, tegninger, lyd/film, bøger):

Her er et ekstra felt: ”Udgave”. Det bruges, hvis man har samme billede (tegning, bog etc.) i flere udgaver (fx som negativ, som postkort med og uden tekst, som forstørrelse etc.)
Man opretter en journalrelation for hver udgave af billedet, også selvom de kommer fra samme journal.

Relation billedudgave

Registreringsrelation

  • Klik på Ny registreringsrelation
  • Skriv registreringsnummeret på den registrering, du vil forbinde registreringen med. Formatet er signatur + løbenummer, fx A347 eller B3598.
  • Arkibas søger efter registreringen. Hvis nummeret findes, klikkes på linjen med registreringen.
  • Notefeltet kan fx anvendes til en kort forklaring på, hvorfor man har oprettet relationen, eller man kan helt undlade at udfylde det.
  • Afslut ved at klikke Gem relation.

Relation registrerings opret

Relaterede artikler

Har du brug for yderligere hjælp?
Fandt du ikke svar på dit spørgsmål, så kontakt support.
Skriv til support