Signaturer (administration)

Hver registreringstype har en bogstavsignatur, som bruges i registreringsnummeret. Arkivfonde skal have signaturen A; billeder skal have signaturen B.

For de øvrige registreringstyper er bogstavet valgfrit. Det vil sige, at hvert arkiv selv fastlægger, hvilken bogstavsignatur man vil benytte til hvilken registreringstype.

Arkibas5 understøtter dette, ved selv at foreslå den korrekte signatur, når man åbner en ny registrering.

Indstil signaturer

  • Åbn via fløjmenu i venstre side >> Registreringsadministration >> Signaturer

Signaturer

 

  • Klik på hver type for at ændre standardsignaturen og/eller de mulige signaturer.
    Standardsignatur er den, der automatisk foreslås i en ny registrering, mens mulige signaturer er de øvrige signaturmuligheder, den der registrerer, kan vælge imellem.
    NB: Der må kun være 1 standardsignatur. “Mulige signaturer” adskilles med komma og UDEN mellemrum.
  • Afslut ved at klikke på Gem registreringstype.

Relaterede artikler

Har du brug for yderligere hjælp?
Fandt du ikke svar på dit spørgsmål, så kontakt support.
Skriv til support