Aviser og tidsskrifter

Indhold

Skabelonen Aviser og tidsskrifter anvendes til registrering af løbende udgivelser. Avisudklip og enkeltartikler registreres under Enkelte artikler.

 

  • Start opgaven via fløjmenu i venstre side: Ny registrering >> Trykt materiale: Aviser og tidsskrifter.

 

Stamkort

Aviser og tidsskrifter stamkort

 

Reg.nr.: Den nye registrering tildeles automatisk en bogstavsignatur og det næste ledige nummer i rækken. Signaturbogstavet kan være forskelligt fra arkiv til arkiv. Læs mere om valg af signatur her: Signaturer (administration)

Nummeret kan overskrives, hvis man ønsker at anvende et andet, fx hvis udgivelsen allerede er registreret manuelt.

Titel: Skriv titel og evt. undertitel på tidsskriftet/avisen.

Udgiver: Kan være et bladhus, en forening, en institution eller lignende.

Bemærkning: Kan både omhandle selve samlingen eller oplysninger om udgiveren.

Haves fra/til: Yderår (årstallene for ældste og yngste eksemplar i samlingen).

 

  • Afslut stamkortet ved at klikke Gem registrering.

 

Indhold

Ikke obligatorisk, men kan anvendes til at beskrive beholdningen.

  • Vælg Ny overskrift – udfyld og klik på Gem og luk

Indsæt indhold:

  • Peg på menuboksen i overskriften
  • Vælg Indsæt ny niveau 2
  • Udfyld og klik på Gem og luk

 

Teknik

Særnummer: Hvis udgivelsen har en anden identifikation tilknyttet end Arkibas-registreringsnummeret, så kan det angives her.

Placering: Vælg blandt mulighederne i menuen via pil i højre side af feltet. Arkivet har mulighed for selv at oprette flere valgmuligheder, hvis det er nødvendigt. Se mere her: Placering (administration)

Vælg sted: I alle typer registreringer angiver man, hvilket geografisk område (sogn/kommune) registreringen hører hjemme i. Se mere i den generelle vejledning her: Vælg sted

 

  • Fortsæt registreringen med at udfylde fanebladene i højre side og afslut med Publicering.

 

Relaterede artikler

Har du brug for yderligere hjælp?
Fandt du ikke svar på dit spørgsmål, så kontakt support.
Skriv til support