1. Hjem
  2. Registrering
  3. Billedserier
  4. Billedserie – opret og stamkort

Billedserie – opret og stamkort

Indhold

Billeder kan registreres som en serie, hvis de hører naturligt sammen, fx ved at opfylde to eller flere af følgende kriterier: Optaget af samme fotograf / den samme dag / ved samme begivenhed. Skabelonen til billedserie, kan også benyttes til at registrere fotoalbums.

  • Begynd registreringen med at folde fløjmenuen i venstre side ud >> Registreringer >> Ny registrering
  • Billedserier

Registreringsvinduet er opdelt i faneblade, der åbnes og udfyldes et efter et. Begynd med Stamkort og slut med Publicering.

Stamkort

Registreringsnummer: Den nye registrering tildeles automatisk en bogstavsignatur og det næste ledige nummer i rækken. Signaturbogstavet kan være forskelligt fra arkiv til arkiv, men SLA’s standardsignatur er F. Læs mere om valg af signatur her: Signaturer.

Ønskes et andet nummer, fx fordi arkivet kører med faste nummerserier, skriver man selv det ønskede nummer i feltet. Hvis det valgte nummer allerede er brugt, så vil man ved gem få at vide, at nummeret er optaget.

Man kan også søge efter første ledige nummer efter et bestemt tal. Sæt en stjerne (*) efter et tal og få det det første ledige nummer herefter. Hvis man skriver 110*, så får man således det første ledige nummer efter 110.

Overskrift (obligatorisk): Det er denne tekst, der vises, når man ser posten i et søgeresultat både i Arkibas og på arkiv.dk, så  angiv en kort og præcis overskrift.

Bemærkning: Her er der mulighed for at beskrive de nærmere omstændigheder omkring billedserien, fx den begivenhed, den viser, eller supplerende information om den forening/virksomhed/person eller lignende, der er skildret i billedserien.

Datering (obligatorisk): Felterne Fra og Til skal forstås som yderår. Ved man, hvilket år billedserien er fra, skrives samme årstal i begge felter, med mindre serien strækker sig over mere end et år (Når man har skrevet et årstal i Fra, foreslås automatisk det samme år i feltet Til). Må man gætte sig til året, laves margin større eller mindre, alt efter hvor sikker man er.

Ca. 1935 kan fx angives som 1934-1936, hvis man er ret sikker, 1930-1940 hvis man er mere usikker, og 1900-1950 hvis man er meget usikker. Det er dog vigtigt at komme med et kvalificeret gæt, fremfor at skrive nogle fuldstændige urealistiske årstal.

Note til datering: bruges til at udbygge dateringen. Her kan man skrive den præcise dato for billedserien, hvis man kender den, eller man kan argumentere for sit bud på en datering

Klausul (obligatorisk): Vælg via menu (pil) i højre side af feltet. Hvis billedet ikke er pålagt særlig klausul ved afleveringen vælges Almindelige regler. Læs mere om klausuler her: Tilgængelighed og Klausuler.

Hvis giver har ønsket en stærkere klausul end arkivlovens regler eller man selv skønner, at billederne bør klausuleres i en periode, vælges “Særlig aftale, se beskrivelse”. Det tilføjer et ny felt, hvor man kan beskrive klausulen. Beskrivelsen bør altid indeholde årstal for klausulens udløb.

Når alle obligatoriske felter (felter med rød stjerne) er udfyldt på stamkortet, kan posten gemmes ved at klikke på Gem registrering.

Indtil der gemmes første gang er registreringen blot en kladde, og andre brugere kan, som arbejder med den samme type registrering kan potentielt arbejde i samme registreringsnummer. Når registreringen gemmes, bliver registreringsnummeret reserveret i databasen, og kan ikke genbruges til andre registreringer.

Tip: Når knappen Gem registrering er blå, er der indtastet oplysninger, der endnu ikke er gemt. Gem gerne ofte. Oplysninger, der tastes i fanebladene i højre side af registreringsvinduet, gemmes automatisk (knappen forbliver grå). Oplysninger, der tastes i venstre side, kræver et tryk på Gem.

Relaterede artikler

Har du brug for yderligere hjælp?
Fandt du ikke svar på dit spørgsmål, så kontakt support.
Skriv til support