Billedserie – teknik

Tekniske data omfatter bl.a. størrelse, materiale og fotograf. Hvis disse oplysninger er fælles for hele billedserien, udfyldes de her, ellers udfyldes de på de enkelte indholdsblokke.

  • Åbn fanebladet Teknik i venstre side af registreringsvinduet.

Størrelse: Angives som højde gange bredde. Husk at angive måleenheden (fx cm). Ved digitale billeder angives størrelsen i antal pixels.

Er det et fotoalbum, der registreres, så angives størrelsen på billederne på de enkelte indholdsblokke.

Materiale: Vælg via menu (pil) i højre side af feltet mellem de tilgængelige formater, fx s/h positiv eller farve diapositiv.

Hvert arkiv kan selv tilføje nye materialetyper, hvis den ønskede materialetype ikke er tilgængelig. Det gøres under Registreringadministration >> Materialer.

Fotograf: Hvis alle billederne i en billedserie er taget af denne samme fotograf, så udfyldes fotograffeltet på stamkortet. Er det et fotoalbum, der registreres, hvor der er forskellige fotografer til billederne, så udfyldes fotograffeltet på de enkelte indholdsblokke.

Feltet er på forhånd angivet som ”Ukendt”, men hvis arkivet kender navnet på fotografen (uanset om det er en professionel eller amatør), så SKAL navnet angives.

Søg efter fotograf ved at skrive navnet. Mulighederne indsnævres efterhånden, som der skrives i feltet. Vælg fotografen på listen. Hvis fotografen endnu ikke er oprettet, vælges Ny fotograf. Et nyt vindue åbner, hvor oplysninger om fotografen indtastes. Det er kun navnefeltet, der er obligatorisk. Læs mere her: Opret fotografer.

Tip: Ved at holde musen over en fotograf på listen, vises de oplysninger, der er indtastet om fotografen.

Fotografens neg. / Særnummer: Hvis billedserien stammer fra en fotograf, der havde registreret billeder, negativer eller bestillere efter sit eget system, så kan disse felter anvendes til at notere fotografens registreringsnumre.

Særnummer kan også anvendes, hvor arkivet tidligere har anvendt en anden nummerering og gerne vil videreføre denne i Arkibas.

Placering: Angiv den fysiske placering for billedet i arkivet. Vælg mellem mulighederne i menuen (pil) i højre side af feltet. Det kan fx være Storformat, Fjernmagasin eller Ophængt på læsesal.

Hvert arkiv kan selv oprette de placeringsmuligheder, der er behov for. Det gøres under registreringsadministration >> Placeringer. Læs mere om at oprette placering.

Husk at gemme registreringen inden du går videre.

Relaterede artikler

Har du brug for yderligere hjælp?
Fandt du ikke svar på dit spørgsmål, så kontakt support.
Skriv til support