Genstande, opret

Arkiver har som grundregel IKKE genstande – men hvis man alligevel har, og man ønsker at registrere dem, så gøres det her.

  • Ny registrering >> Øvrige materialer >> Genstand

 

Registreringsvinduet består af 3 faneblade i venstre side og 5 i højre. Start med Stamkort, og slut af med Publicering

 

Genstande

 

Stamkort

Reg.nr: Arkibas5 tilbyder automatisk næste ledige nummer og den bogstavsignatur, arkivet har valgt. Tallet kan ændres, hvis man har brug for at anvende et andet nummer.

Overskrift: Angiv en kort og præcis betegnelse. Det er dette felt, der ses i søgeresultater.

Beskrivelse: Feltet er obligatorisk. Beskriv genstanden mere uddybende.

Bemærkning: Mulighed for at tilføje ekstra information om genstanden, fx om dens baggrundshistorie og hvorfor den er taget ind.

Datering: Begge felter udfyldes. Kendes det eksakte årstal, skrives samme år i begge felter. Hvis ikke, anslås årstallene med en tilstrækkelig margin (fx 1910-1920 eller 1800-1900).

Hvis perioden er et skøn, kan man bruge feltet Note til datering til at forklare, hvad man bygger sit skøn på.

Klausul: Vælg ”Almindelige regler”, med mindre der er lagt en særlig klausul på.

Hvis der vælges ”Særlig aftale, se beskrivelse”, kommer der et ekstra felt, hvori klausulen kan beskrives.

 

  • Afslut stamkortet ved at klikke på Gem registrering.

 

Teknik

  • Åbn fanebladet Teknik.

Genstand teknik

Størrelse: Angives altid i højde gange bredde. Husk måleenhed (fx cm).

Materiale: Vælg blandt mulighederne i menuen via pil i højre side af feltet. Arkivet har mulighed for selv at oprette de valgmuligheder, der er nødvendige. Se mere her. Det er kun muligt at vælge én materialetype pr. genstand.

Note: Her er det muligt at skrive mere om genstanden, fx om materialer eller tilstand.

Særnummer: Hvis genstanden har en anden identifikation tilknyttet end Arkibas-registreringsnummeret, så kan det angives her. Det kan fx være et tidligere registreringsnummer fra en manuel registrering, eller et nummer, der vedrører placeringen.

Placering: Vælg blandt mulighederne i menuen via pil i højre side af feltet. Arkivet har mulighed for selv at oprette flere valgmuligheder, hvis det er nødvendigt. Se mere her.

Vælg sted: I alle typer registreringer angiver man, hvilket geografisk område (sogn/kommune) registreringen hører hjemme i. Se mere i den generelle vejledning her.

 

Billede

Det er en god ide at knytte et foto af genstanden til registreringen.

  • Tag et digitalt billede og overfør det til computeren.
  • Klik på Tilføj filer.
  • Vælg Upload ny fil. Det åbner et vindue med oversigt over de filer, der er tilgængelige på computeren. (For brug af Filbibliotek: se mere her).
  • Der åbner et vindue med oversigt over de filer, der er tilgængelige på computeren.
  • Vælg den ønskede billedfil og klik på Åbn (eller dobbeltklik på billedfilen). Billedet er nu synligt i registreringen.

 

De øvrige faneblade (Henvisninger, Relationer, Historik, Filer og Publicering) er fælles for alle registreringstyper.

Relaterede artikler

Har du brug for yderligere hjælp?
Fandt du ikke svar på dit spørgsmål, så kontakt support.
Skriv til support