Arkivloven

Arkivloven omfatter ikke lokalarkiver, men som medlem af SLA har man forpligtet sig til at følge dens bestemmelser alligevel. Loven gælder al virksomhed, der udøves af offentlig forvaltning og domstole

Herunder er et uddrag af paragraffer, der har betydning for lokalarkiverne.

Hele arkivloven kan ses her: Arkivloven (Retsinformation)

Offentlige arkiver = Rigsarkivet, kommunale og regionale arkiver.

§7:
Kommuner og regioner kan oprette arkiver med det formål at sikre bevaringen af arkivalier

(= stadsarkiver, også kaldet §7-arkiver)

§12:
Statens myndigheder og institutioner samt folkekirke og trossamfund kan kun aflevere deres arkivalier til Rigsarkivet.

Undtaget er menighedsrådsarkivalier, som efter aftale kan opbevares af lokalarkiver (bekendtgørelse 129, 24/2 2003, §6 stk.2)

§16:
Privatpersoner, virksomheder eller institutioner, som er i besiddelse af arkivalier fra tidligere eller eksisterende statslige myndigheder, skal aflevere arkivalierne til Rigsarkivet.

Det vil sige, at lokalarkiver ikke har ret til at beholde arkivalier fra offentlige myndigheder, fx sogneråds- og skoleprotokoller.

§19:
Kommuner og regioner kan aflevere til §7-arkiver eller til Rigsarkivet.

§21:
Kommunale arkivalier, der er omfattet af lov om behandling af personoplysninger, skal afleveres til et offentligt arkiv (se dog også §47)

Tilgængelighed

Arkivloven fastsætter en tidsfrist for, hvornår arkivalier er tilgængelige.

Generelt skal arkivalier være 20 år gamle, før de gøres tilgængelige, for særlige arkivalier (fx statssikkerhed og personfølsomme oplysninger) er fristen op til 75 år.

§30:
Enhver kan søge om tilladelse til benyttelse af ikke umiddelbart tilgængelige arkivalier.

Der ansøges individuelt, og arkivet har 30 dages frist til at vurdere ansøgningen.

Se mere om tilgængelighed her: Tilgængelighed

Private arkivalier

§44:
Offentlige arkiver kan indsamle/modtage og bevare private arkivalier fra personer, foreninger, organisationer etc.

§45:

Rigsarkivet samarbejder med og rådgiver institutioner (fx museer og lokalarkiver) der indsamler/bevarer private arkivalier.

§47:
Kulturministeren kan godkende, at institutioner, der uden at være offentlige arkiver indsamler og bevarer private arkivalier, kan modtage arkivalier, der er omfattet af lov om personoplysninger. Godkendelsen forudsætter, at institutionen opfylder de krav vedr. opbevaring og tilgængeligheder fastsat i §§9 og 46.

Relaterede artikler

Har du brug for yderligere hjælp?
Fandt du ikke svar på dit spørgsmål, så kontakt support.
Skriv til support