Vedtægter

Før et arkiv kan optages i SLA, skal det have vedtægter eller et andet arbejdsgrundlag, der kan godkendes af SLA. Medlemskab af SLA er et kvalitetsstempel til arkivet. Derfor stiller SLA en række minimumskrav til arkiverne, og det skal fremgå af vedtægterne/arbejdsgrundlaget, at disse krav opfyldes.

I vedtægterne skal der mindst være følgende:

  • Oplysning om, hvilket lokalområde arkivet dækker
  • Garanti for, at samlingerne forbliver i offentligt eje
  • Oplysning om, at brug af samlingerne sker under opsyn, således at gældende tilgængelighedsregler og lovgivning overholdes
  • Oplysning om, at arkivet sørger for en god arkivmæssig opbevaring samt en forsvarlig journalisering og registrering af materialet
  • Ansvar for drift af arkivet skal placeres
  • Oplysning om, at arkivet overholder SLA’s generelle minimumskrav til arkivdrift
  • Læs mere om vedtægtskravene m.m. her:

Vedtægter for lokalarkiver

Standardvedtægter for lokalhistoriske foreninger

Vedhæftede filer til artikel

Relaterede artikler

Har du brug for yderligere hjælp?
Fandt du ikke svar på dit spørgsmål, så kontakt support.
Skriv til support