Artikel, opret

Enkelte artikler

Her registreres artikler fra aviser, tidsskrifter og bøger, uanset om de er klippet ud eller man bare refererer til dem.

  • Start opgaven via fløjmenu i venstre side: Ny registrering >> Trykt materiale: Enkelte artikler
  • Begynd med at udfylde stamkortet.

 

Stamkort

Reg.nr.: Den nye registrering tildeles automatisk en bogstavsignatur og det næste ledige nummer i rækken. Signaturbogstavet kan være forskelligt fra arkiv til arkiv. Læs mere om valg af signatur her: Adm. signatur

Nummeret kan overskrives, hvis man ønsker at anvende et andet, fx hvis artiklen allerede er registreret manuelt.

Titel: Skriv artiklens titel og eventuelt undertitel. Det er dette felt, der vises i søgeresultater. Hvis det er en avisartikel, kan titlen være så kryptisk, at der kan være behov for at supplere med en kort forklaring. (Eksempel: Den originale titel ”Hun klarede det!” kan suppleres med ”Anette Jensen fuldførte 366 marathonløb på et år”).

Forfatter(e): Angiv forfatternavn(e). Formatet er frit, der er ingen krav om efternavn først eller lignende.

Indhold: Beskriv artiklens tema, evt. et meget kort referat.

Bemærkning: Supplerende oplysninger om emnet for artiklen, eller om artiklens tilblivelse.

Fra – Til: Yderår for udgivelse af artiklen. Kender man det præcise udgivelsesår, skrives samme år i begge felter. Kender man det ikke, skriver man tidligst og senest mulige år.

Note til datering: Supplering af oplysningerne i Fra – Til. Det kan være den præcise dato for udgivelsen (der kan kun stå årstal i Fra – Til9 , eller det kan være en argumentation for valget af årstal, hvis man har foretaget et skøn. Feltet udfyldes kun, når det er nødvendigt.

  • Afslut stamkortet ved at klikke Gem registrering.

 

Enkeltartikler stamkort

Relaterede artikler

Har du brug for yderligere hjælp?
Fandt du ikke svar på dit spørgsmål, så kontakt support.
Skriv til support