Artikel, teknik

Under fanebladet Teknik noteres diverse oplysninger om udgivelsen af artiklen. 

Trykt i medie: Angiv hvilken avis/bog/tidsskrift etc. artiklen er fra. Obligatorisk felt. Hvis artiklen er klippet ud, og mediet er ukendt, så skriv ”Ikke angivet”.

Udgiver: Forlag, bladhus, institution eller lignende, som står bag udgivelsen af artiklen.

Sidetal: Hvilken side står artiklen på? Især vigtigt for artikler, der ikke er klippet ud. Det er muligt at skrive flere sider på, fx ”12-17”.

Omfang: Hvis registreringen er oprettet i Arkibas4 vil der være et felt, ”Omfang”, der ikke længere kan redigeres. Indholdet angiver, hvor mange spalter artiklen fylder.

Særnummer: Hvis udgivelsen har en anden identifikation tilknyttet end Arkibas-registreringsnummeret, så kan det angives her. Det kan fx være et nummer fra en tidligere samling, eller et, der har med placeringen at gøre.

Placering: Vælg blandt mulighederne i menuen via pil i højre side af feltet. Arkivet har mulighed for selv at oprette flere valgmuligheder, hvis det er nødvendigt. Se mere her: Placering (administration)

Vælg sted: I alle typer registreringer angiver man, hvilket geografisk område (sogn/kommune) registreringen hører hjemme i. Se mere i den generelle vejledning her: Vælg sted

Illustrationer: Afkryds feltet ved at klikke i det, hvis udgivelsen indeholder billeder.

 

Enkeltartikler teknik

 

  • Fortsæt registreringen med at udfylde fanebladene i højre side og afslut med Publicering.

 

Kildeviser     Henvisninger     Relationer      Historik     Publicering

Relaterede artikler

Har du brug for yderligere hjælp?
Fandt du ikke svar på dit spørgsmål, så kontakt support.
Skriv til support