1. Hjem
  2. Bevaring
  3. Klimaanbefalinger (luftfugtighed og temperatur)

Klimaanbefalinger (luftfugtighed og temperatur)

Luftfugtighed

Relativ luftfugtighed (RF), har stor betydning for arkivalierne. Den skal holdes så stabil som mulig.

RF måles i procent og er afhængig af luftens temperatur.

Luftfugtigheden kan måles med en datalogger, der aflæses fx en gang om måneden.

Anbefalede RF-værdier:

Papir:            45-55 % ved 15-20 grader

Fotos:            20-40 % ved max 20 grader – ideelt 30 % ved 4-8 grader

Lydbånd:      40-60 % ved 10-20 grader

Luftfugtighed i magasiner, arkiver, udstillinger mv. med blandede genstande skal på årsbasis holdes mellem 40 og 60 % RF (ideelt mellem 45 og 55%). Den må gerne flytte sig langsomt i årets løb, men ingen pludselige udsving.

Den må aldrig overstige 70%, da det øger risikoen for skadedyr, mikroorganismer etc.

Under 40 % øges risikoen for udtørringsskader (dog ikke for fotos).

Temperatur

Temperaturen bør være stabil og ikke overstige 25 grader, generelt dog holdes så lav som muligt.

Stabil luftfugtighed er vigtigere end stabil temperatur, så luftfugtigheden kan til dels reguleres ved hjælp af temperaturen.

Passiv klimaregulering: Vælg byggematerialer, der er i stand til at udjævne klimaudsving.

Det kan være nødvendigt at anvende klimaanlæg til at affugte om sommeren og/eller befugte om vinteren.

Generelt

Det påvirker luftfugtighed og temperatur, når der er personer i magasinet. Sørg derfor for at færdes mindst muligt på magasiner, og at holde dørene lukkede.

Relaterede artikler

Har du brug for yderligere hjælp?
Fandt du ikke svar på dit spørgsmål, så kontakt support.
Skriv til support