VISDA

Aftale om brug af billeder i digitale søgedatabaser

SLA har på vegne af sine medlemmer indgået en licensaftale med VISDA (tidligere Copydan Billeder) om betaling for at publicere billeder i digitale søgedatabaser herunder arkiv.dk. Aftalen omfatter også Organisationen Danske Arkiver (ODA), Det Kongelige Bibliotek, Rigsarkivet og de af landets museer, som har valgt at tilmelde sig.

Aftalen går i hovedtræk ud på, at arkiverne betaler et beløb pr. billede, der vises offentligt. I Arkibas gælder det alle billedregistreringer med status ”Må publiceres”. VISDA sørger derpå for udbetaling til fotografer, der gør krav på deres ophavsret til billederne.

Aftalebestemmelser

Billeder, der offentliggøres, skal publiceres uden ændringer, beskæringer eller manipulationer

Der skal udvises hensynsfuldhed og takt (dvs. ingen personfølsomme billeder)

Billederne skal have vandmærke (I Arkibas sker det automatisk, når man uploader et billede)

Fotografens navn skal nævnes, hvis det kendes, ellers angives ukendt

Fotografer kan melde sig fra aftalen. Det er arkivernes pligt at sørge for, at de ikke publicerer billeder af fotografer, som er udmeldt af aftalen. De udmeldte fotografer kan ses her: www.visda.dk/bruger-du-billeder/arkiv/ 

Aftalen giver kun ret til at publicere billederne i digitale søgedatabaser – herunder arkiv.dk.

Hvis arkivet ønsker at bruge billederne på egen hjemmeside, eller i trykte publikationer, gælder de sædvanlige ophavsretsbestemmelser. Arkiverne kan dog enkeltvis tegne aftale med VISDA om rettighed til publicering på hjemmeside, men da ordningen både er dyr og kun gælder for visning af få billeder ad gangen, kan den ikke anbefales lokalarkiverne.

Betaling

Arkivernes betaling ligger ved aftalens indgåelse på 12 øre pr. billede pr. år for de første 4 mio. billeder, herefter falder stykprisen jo flere billeder der samlet er med i aftalen. For de arkiver, som benytter Arkibas, opkræves betalingen sammen med Arkibas-licensen. For alle andre, som har tilmeldt sig aftalen, opkræves beløbet i løbet af februar måned. Se de aktuelle priser på VISDA-aftalen på SLA’s hjemmeside.

Antallet af billeder fastlægges ved en optælling på Arkibas i januar.

Der skal betales for alle publicerede billeder, også dem, der ikke er omfattet af ophavsret.

I efteråret 2020 er aftalen blevet evalueret, og det har medført nogle små ændringer til indberetningsformen og indberetningstidspunktet.

Hele aftaleteksten inkl. bilag kan hentes i nedenstående link sammen med tillægget fra 2020.

Underskrevet ABM-Tilgængeliggørelsesaftale

Tilgængeliggørelsesaftale med VISDA – underskrevet tillæg 2020

Vejledning til tilgængeliggørelsesaftalen

Det er også muligt at tilslutte sig en formidlingsaftale med VISDA. Denne aftale er frivillig, og SLA anbefaler ikke aftalen, da vi anser den for alt for dyr.
Hele aftaleteksten kan hentes i nedenstående link.

Formidlingsaftale

Vedhæftede filer til artikel

Relaterede artikler

Har du brug for yderligere hjælp?
Fandt du ikke svar på dit spørgsmål, så kontakt support.
Skriv til support